Notářské služby

Poskytujeme veškeré notářské služby

 ŘÍZENÍ O POZŮSTALOSTI: Jako soudní komisař je JUDr. Jana Kurková pověřována Okresním soudem Praha-západ úkony v řízení o pozůstalosti v rámci obvodu tohoto soudu po zůstavitelích, kteří zemřeli ve dnech 17. až 20. každého kalendářního měsíce roku.

Obchodní společnosti

Základní změny, přeměny a fúze obchodních společností a družstev, společenství vlastníků jednotek, a dalších právnických osob (spolky, nadace, ústavy), jakož i přímé zápisy do veřejných rejstříků

Převody nemovitostí

smlouvy kupní, darovací, směnné

Manželské smlouvy
 

Manželské a předmanželské smlouvy

Notářské zápisy se svolením k vykonatelnosti

Jednostranné i dvoustranné svolení k vykonatelnosti.

Zástavní smlouvy a zápisy do Rejstříku zástav

Závěti a jiná pořízení pro případ smrti

Závěti, vydědění, dědické smlouvy.

Osvědčení stavu věcí, skutkových dějů či prohlášení

Ověření pravosti podpisů a shodu opisu listiny s originálem

Výpisy z veřejných rejstříků

výpis z obchodního i živnostenského, katastru nemovitostí i rejstříku trestů i neveřejných seznamů a rejstříků